WEICON 11301400WEICON PTFE-Fluid spray 400 ml

...mehr
Droogsmeermiddel voor gevoelige gebieden PTFE-Fluid is een speciaal droog smeermiddel met sterke antihechtwerking en beschikt over een NSF-registratie voor toepassing in de levensmiddelenindustrie. Zo kan het in de voedsel- en drankindustrie en de farmaceutische en cosmetische industrie ingezet worden.

Door het hoge aandeel PTFE biedt de spray een antihechtwerking, waardoor de wrijving van bedekte oppervlakken duidelijk verminderd wordt. PTFE-Fluid is vetvrij en hecht alleen op metaal, kunststof en hout. De coating is vuil-, stof- en waterafstotend en bestand tegen olie, vet en vele chemicalieën. Door de speciale receptuur en de daaruit voortkomende NSF-registratie, kan WEICON PTFE-Fluid bijdragen aan veiligheid op de werkplek en bescherming van de gezondheid.

De spray kan als duurzame smering in veel gevoelige toepassingsgebieden worden gebruikt, zoals een glijrails en looprails alsmede geleiders, op transportbanden, -rollen en rails, op kiepmechanismen, sloten en scharnieren, op snijgereedschap en verpakkingsmachines, voor assen van rollen kunststof en als coating voor harde pakkingen en montagehulp voor afdichtingen.

Technische gegevens
Kleur wit-transparant
Bijna reukloos
Temperatuurbestendigheid -180°C tot +260 °C
Minimaal 24 maanden houdbaar
Eigenschappen PTFE-basis
 • GHS02GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Universal oil
  • Model
  • PTFE Fluid
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H229, H319, H336
  • P-sets
  • P102, P210, P211, P251, P261, P264, P271, P280
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2.1
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None