CW 2200 MTPSrebro przewodzące w sztyfcie, mikrokońcówka

...mehr
Sztyft do wyciągania ścieżek srebrnych i mostków przewodników o najwyższym przewodnictwie

• Mikrokońcówka umożliwia wyciąganie cieńszych linii.
• Dokładne i kontrolowane ścieżki
• Szybkie wyciąganie przewodzących ścieżek srebrnych na większości powierzchni
• Końcówka sztyftu w postaci zaworu zapewnia łatwe nanoszenie
• Lutowanie można prowadzić w niższych temperaturach
• Schnie w temperaturze pokojowej w ciągu kilku minut
• Zawartość: 8,5 g
 • GHS02GHS07GHS06GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H226Łatwopalna ciecz i pary.

  H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H330Wdychanie grozi śmiercią.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa
  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Conductive silver
  • Wykonanie
  • Micro syringe
  • Model
  • CircuitWorks Conductive Pen
  • Konstrukcja
  • im Stiftspender
 • Ciezary
  • Ciezar
  • 8.5 g
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H410, H226, H330, H315, H319, H336, H312
  • Szablony P
  • See safety data sheet
  • UN-Nr.
  • UN 1263
  • Klasa
  • 3
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 8.5
  • Jednostka (g / ml)
  • g
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • Grupa opakowania
  • III
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1263
  • Klasa (IATA)
  • 3
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xn,Xi,N