WEICON 11209400Schuimreiniger, NSF, 400 ml

...mehr
• geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie

WEICON schuimreiniger is universeel toepasbaar en kan worden gebruikt voor het reinigen en ontvetten van waterbestendige oppervlakken en voor het verwijderen van verontreiniging van kunststof, glas en textieloppervlakken.

Door de NSF A1 registratie is de schuimreiniger geschikt voor gebruik in gevoelige omgevingen zoals de voedings- en drankenindustrie, maar ook in de farmaceutische en cosmetische industrie.

De spray is geschikt voor het reinigen van transportbanden die in contact komen met voedsel, zoals tijdens productie of in de detailhandel. Het verwijdert vuil van machinehuizen en reinigt weegschalen, flatscreens, aanraakschermen, navigatiesystemen en nog veel meer. De schuimreiniger verwijdert diverse onzuiverheden zoals oliën en vetten, vingerafdrukken, roet, nicotine, stof- en insectenresten. Het kan overal worden gebruikt waar geen zure of alkalische reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt.
 • GHS02GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Foam cleaner
  • Model
  • Foam cleaner
  • Goedkeuring
  • NSF
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H229, H319
  • P-sets
  • P102, P210, P251, P261, P271, P280
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2.1
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1850
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None