FORM KH DE 1L F2Resin - Dental SG - 1l - voor Form 2

...mehr
Biocompatibel resin Klasse 1 f voor boorsjablonen.
Dental SG is een Klasse 1 bio-compatibele resin (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010, USP-Klasse VI) voor het creëren van precieze boorsjablonen en soortgelijke toepassingen. Deze hars voldoet aan de hoogste precisie eisen en is daarom ideaal voor het direct printen van boorsjablonen.

Digitale tandheelkunde met Formlabs
Print precieze boorsjablonen voor de dentale implantologie.
1. Digitaal ontwerp
Ontwerp boorsjablonen door gebruik te maken van planningssoftware voor implantaatbehandelingen onder invoering van uw CBCT- en intra-orale opnames.
2. Printen en voorbereiden
Print het ontwerp op de Form 2 met Formlabs Dental SG resin. Laat uw print harden in een uithardingskamer, verwijder de supports en breng de boorgeleiding aan.
3. Procedure
Steriliseer het geprinte boorsjabloon eenvoudig in een autoclaaf en gebruik het sjabloon direct tijdens de implantatie.

Opgelet
Om het gewenste resultaat te behalen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing op te volgen. Met Dental SG resin geprinte delen moeten 10 minuten bij 60 °C zowel onder UVA- als ook onder UNB-licht (108 W) volledig worden uitgehard. Adviezen over het uitharden kunt u verkrijgen via onze klantenservice => https://tickets.formlabs.com/hc/en-us/requests/new.

Gebruik en veiligheid
Bij de productie van onze resin is de groots mogelijke veiligheid betracht. Toch vereist het werk met deze producten dezelfde zorg als het werken met conventionele kleefstoffen of huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Er komen geen sterke geuren of vluchtige oplosmiddelen vrij, speciale ventilatie is niet benodigd. Contact met de huid moet worden vermeden.

Meerkleurenprints
 • wanneer u met meerdere kleuren wilt printen kunt u extra harstanks aanschaffen en tussendoor gewoon wisselen.
 • de extra tanks kunnen tot 2 maanden lang opgeslagen worden. Zo wordt geen materiaal verspilt.

 • GHS05GHS07GHS06GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H334Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H413Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

 • Veiligheidsinstructies
  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Technologie
  • Synthetic resin
  • Type
  • Dental
  • Uitvoering
  • In cartridge
 • Uitvoering
  • Geschikt voor
  • Formlabs Form 2
  • Inhoud
  • 1000 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H317, H319, H334, H335, H413
  • P-sets
  • zie veiligheidsdatablad
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xi