KONTAKT 32046Plastik 70 Super, 400ml - beschermende en isolerende lak

...mehr
Hoge kwaliteit beschermende en isolerende lak voor printplaten. Sneldrogend, watervast, -40°C tot 125°C.

PLASTIK 70 SUPER is een beschermende en isolerende lak voor elektronica die aan de hoogste eisen voldoet. Deze lak van acrylhars volgens een nieuwe formule combineert een snelle droogtijd met zeer goede beschermende en isolerende eigenschappen, en kan worden ingezet bij temperaturen uiteenlopend van -40°C tot + 125°C.
PLASTIK 70 SUPER is kleurloos-transparant en geeft een degelijke en langdurige bescherming van printplaten en elektronische componenten tegen vuil, vocht, agressieve dampen en wisselende weersomstandigheden. De lak bevat een UV-tracer voor een visuele inspectie van de dekking onder UV-licht en staat solderen toe.
 • GHS02GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P410Tegen zonlicht beschermen.

  P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ?C/122?F.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Anticorrosive paint
  • Model
  • Plastik 70 Super
 • Overige
  • Specificaties
  • Isolierlack
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H229, H319, H336, H411
  • P-sets
  • P102, P210, P211, P251, P261, P410, P412
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.2
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • F+,Xi