WEICON 11301400Płyny w sprayu PTFE WEICON 400 ml

...mehr
Suchy smar teflonowy PTFE dla wrażliwy obszarów to specjalny suchy środek smarujący o silnym działaniu antyadhezyjnym, któremu przyznano atest NSF do stosowania w przetwórstwie żywności. Tym samym można go stosować w produkcji środków spożywczych, napojów, farmaceutyków i kosmetyków.

Dzięki dużej zawartości PTFE spray wykazuje działanie antyadhezyjne, które wyraźnie zmniejsza współczynnik tarcia na pokrytych nim powierzchniach. Płyn PTFE nie jest tłusty i przylega do wszystkich powierzchni metalowych, drewnianych i z tworzywa sztucznego. Powłoka wykazuje odporność na zabrudzenia, kurz i wodę, a także na oleje, smary i wiele substancji chemicznych. Specjalna receptura preparatu, dzięki której przyznano mu atest NSF, sprawia, że płyn PTFE WEICON może przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony zdrowia.

Spray można stosować do ciągłego smarowania w wielu wrażliwych obszarach przemysłowych, jak np. na szynach bieżnych i ślizgowych, prowadnicach, przenośnikach taśmowych, rolkach transportowych i zsuwniach, mechanizmach przechylnych, zamkach, zawiasach, narzędziach tnących, maszynach pakujących, do wałów, łożysk z tworzyw sztucznych oraz jako powłoka uszczelek stałych, pomocy montażowych i dławic.

Dane techniczne
Kolor: białawy, przezroczysty
Zapach: prawie bezwonny
Odporność na temperaturę: -180...+260°C
Okres przydatności: 24 miesiące
Cechy: na bazie PTFE
 • GHS02GHS07GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P264Dokładnie umyć ... po użyciu.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Universal oil
  • Model
  • PTFE Fluid
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H319, H336
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P261, P264, P271, P280
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2.1
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None