ILQ 620 VISTransoptor DIL-16

...mehr
Łączniki z wejściem AC są wyposażone w 2 przełączane przeciwrównolegle diody podczerwieni, które oddziałują na fototranzystor. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie sygnałów bez względu na ich polaryzację