STRIPPER NR.2Narzedzie do usuwania izolacji z kabli wspólosiowych

...mehr
Ściąganie izolacji z kabli koncentrycznych do stopniowego ściągania izolacji z wszelkich standardowych kabli koncentrycznych od 4,8 do 7,5 mm. Także dla giętkich kabli, takich jak np. 3 x 0,75 mm².

• Regulacja głębokości cięcia nie jest konieczna
• 2 noże na stronę
• Strona A dla okładziny, strona B do izolacji rdzenia
  • Ogólnie
    • Typ
    • Stripping tool
  • Wykonanie
    • Przekrój kabla
    • 4.8 - 7.5 mm²