KONTAKT 413Kontakt IPA, 200ml - zeer zuivere isopropyl-alcohol

...mehr
Kontakt IPA van CRC Industries

Zeer zuivere isopropanol-alcohol als universeel schoonmaakmiddel. Doordat dit klassieke schoonmaakmiddel nu ook in een spuitbus wordt geleverd, is het gemakkelijker toe te passen: uiterst precies te doseren, goed op te slaan, zeer veilig. Vanwege de grote zuiverheid van de alcohol laat het schoonmaken van elektronica, fijnmechanica en optica gegarandeerd geen sporen na.

Voor bijv. het schoonmaken van video- en geluidskoppen, CD-stations, rubberrollers, brillenglas etc.

Businhoud: 200 ml
 • GHS02GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P410Tegen zonlicht beschermen.

  P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ?C/122?F.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Isopropanal
  • Model
  • IPA contact
  • Opbouw
  • Isopropanal
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 200 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H229, H319, H336
  • P-sets
  • P102, P210, P211, P261, P410, P412, P501
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 200
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • F+,Xi