CONIU 700300121GO Digital OUT-module blueline

...mehr
GO Digital OUT - NC-contact

Inschakelen van potentiaalvrije contacten naar de bewaking en
gebeurtenissenmelding van de GO-centrale (optioneel)


Per module 8 digitale ingangen

Potentiaalvrije gebeurtenissenschakelaar

Alarmuitgangen bewaken

Elke GO Digital-module breidt de GO-centrale via de bus uit met 8 digitale ingangen (potentiaalvrij te houden). Er kunnen maximaal 12 modules worden aangesloten en zodoende 96 gebeurtenissen worden beheerd via de GO-centrale. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet, is het mogelijk om meldingen te verzenden of schakelfuncties te activeren. Na de aansluiting op de DIN-railbus detecteert de GO-centrale de module automatisch. De ingangen van de module
werken geïnverteerd en reageren zodoende op het openen van een potentiaalvrij contact.


Bewaking van alarmuitgangen

Detectie van gebeurtenissen via potentiaalvrije contacten

DIN-railmontage

Voorwaarden
Om de GO Digital IN te kunnen gebruiken, heeft u de GO-centrale nodig!

Meer technische gegevens vindt u in het bijgevoegde gegevensblad
 • Algemeen
  • Type
  • GO Digital OUT module, blueline
  • Technologie
  • NC contact
  • Uitvoering
  • Rail mounting
 • Aansluiting / interface
  • Aansluiting
  • Terminal connections
 • Stroomvoorziening
  • Aansluiting op het stroomnet, aan apparaatzijde
  • Terminals