FL 88Dozownik topnika "No-Clean" SMD

...mehr
Dozownik topnika "No-Clean" SMD w obudowie metalowej.

• z końcówką podobną do pisaka
• ułatwia lutowanie zabrudzonych padów i elementów, szczególnie nadaje się do szybkich napraw
• doskonale nadaje się do zastosowania w technologii fine-pitch oraz SMD
• prawie nie zostawia pozostałości
• Typ topnika: DIN EN 29454 / 2.2.3.A. - F-SW 34

 • Identyfikacja zagrożenia
 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  P241Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../. przeciwwybuchowego sprzętu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • SMD flux dispenser
  • Technologia
  • No-Clean
  • Wykonanie
  • Dispenser
  • Model
  • FL 88 Fluxi
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 15 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • No data available
  • Szablony P
  • P210, P233, P241, P261, P271, P313
  • UN-Nr.
  • UN 1993
  • Klasa
  • 3
  • Kod klasyfikacji
  • F1
  • Zawartosc
  • 15
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • Grupa opakowania
  • II
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1993
  • Klasa (IATA)
  • 3
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+, Xi