BALL 28050Ceramiczny olej łańcuchowy BikeCer 65 ml

...mehr
Ceramiczny olej łańcuchowy BikeCer został specjalnie zaprojektowany do smarowania w ekstremalnych warunkach łańcucha, kasety i zębnika, nadaje się również do smarowania widelców zawieszenia, amortyzatorów i cięgien. Bardzo dobrze nadaje się do łańcuchów we wszystkich rowerach elektrycznych. Dzięki precyzyjnemu smarowaniu znaczne zmniejsza tarcie, zapewnia cichą pracę, zmniejsza zużycie i podwyższa żywotność łańcucha. Chroni doskonale przed korozją, wypiera wilgoć i dociera nawet do najmniejszych szczelin. Dzięki wysokiej przyczepności wydłuża okres eksploatacji. BikeCer jest wodoodporny, ma niski współczynnik tarcia i nie ulega zżywiczeniu.
 • GHS07
 • Identyfikacja zagrożenia

  H319Działa drażniąco na oczy.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P102Chronić przed dziećmi.

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Ceramic chain oil
  • Wykonanie
  • Bottle
  • Model
  • BikeCer
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 65 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H319
  • Szablony P
  • P101, P102, P280