BLUFIXX 200204BLUFIXX PW kunststof, hout, zwart, navulling

...mehr
BLUFIXX PW navulcartridge in zwart voor kunststof en hout

 • Voor onzichtbare uitbreidingen en hechting!
 • Met blauw licht repareren, verbinden, uitbreiden en modelleren. In enkele seconden klaar - eenvoudig en professioneel. Daarna slijpen, boren, lakken of polijsten.
 • Bijzonder praktisch: Correcties tijdens het uitharden mogelijk - tot alles perfect past. Oneindige toepassingsmogelijkheden binnenshuis, op de werkplek, bij de hobby of in de vrije tijd.Zeer goed hechting op:
KUNSTSTOFFEN, als ABS, acrylglas, plexiglas, PS, SAN,SB, ASA, PVC, PMMA, CN, CAB, PC, bakeliet, melamineharsen en GFK-polyester, laminaat, vinylvloeren.
HOUT
 • GHS07GHS05
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 • Veiligheidsinstructies

  P101Bij het inwinnen van medisch advies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  P337Bij aanhoudende oogirritatie:

  P338Contactlenzen verwijderen

  P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  P352Met veel water en zeep wassen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Adhesive, refill pack
  • Uitvoering
  • Wood, plastic
  • Kleur
  • Black
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 5 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H317, H319
  • P-sets
  • P101, P102, P302, P352, P305, P351, P338, P337
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 5
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None