BLUFIXX 200105BLUFIXX MGS metal, szkło, kamień, jasny brąz

...mehr
BLUFIXX MGS Wkład uzupełniający w kolorze jasnobrązowym do metalu, szkła i kamienia

Do niewidocznego uzupełniania i sklejania!

Naprawianie, łączenie, uzupełnianie lub modelowanie za pomocą światła niebieskiego. Gotowe w kilka sekund – łatwo i profesjonalnie. Następnie już tylko przycieranie, wiercenie, lakierowanie lub polerowanie.

Szczególnie praktyczne: Można dokonywać poprawek podczas utwardzania – tak długo, aż wszystko będzie idealnie pasować. Niezliczone możliwości zastosowania w domu, w pracy, jako hobby oraz w czasie wolnym.

Bardzo dobre klejenie do materiałów takich, jak:

 • SZKŁO, KRYSZTAŁ
 • CERAMIKA, FAJANS, PORCELANA
 • MARMUR, KAMIEŃ
 • METAL I STOPY METALI, np. aluminium, mosiądz, stal, stal szlachetna, materiały cynkowane, miedź i żelazo.

 • GHS07
 • Identyfikacja zagrożenia

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H319Działa drażniąco na oczy.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P102Chronić przed dziećmi.

  P302W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  P305W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

  P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

  P352Umyć dużą ilością wody z mydłem.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Adhesive, refill pack
  • Wykonanie
  • Metal, glass, stone
  • Kolor
  • Light brown
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 5 g
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H315, H317, H319
  • Szablony P
  • P101, P102, P302, P352, P305, P351, P338, P337
  • UN-Nr.
  • None
  • Klasa
  • None
  • Kod klasyfikacji
  • None
  • Zawartosc
  • 5
  • Jednostka (g / ml)
  • g
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • UN-Nr. (IATA)
  • None
  • Klasa (IATA)
  • None
  • Opakowanie (cargo)
  • None