BLUFIXX 200105BLUFIXX MGS metaal, glas, steen, lichtbruin, navulling

...mehr
BLUFIXX MGS navulcartridge in lichtbruin, voor metaal, glas en steen

Voor onzichtbare uitbreidingen en hechting!

Met blauw licht repareren, verbinden, uitbreiden en modelleren. In enkele seconden klaar - eenvoudig en professioneel. Daarna slijpen, boren, lakken of polijsten.

Bijzonder praktisch: Correcties tijdens het uitharden mogelijk - tot alles perfect past. Oneindige toepassingsmogelijkheden binnenshuis, op de werkplek, bij de hobby of in de vrije tijd.

Zeer goed hechting op:

 • GLAS, KRISTAL
 • KERAMIEK, STEEN, PORCELEIN
 • MARMER, STEEN
 • METAAL EN METAALLEGERINGEN, zoals bijv. aluminium, messing, staal, roestvrijstaal, verzinkte materialen, koper en ijzer.

 • GHS07GHS05
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 • Veiligheidsinstructies

  P101Bij het inwinnen van medisch advies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  P337Bij aanhoudende oogirritatie:

  P338Contactlenzen verwijderen

  P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  P352Met veel water en zeep wassen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Adhesive, refill pack
  • Uitvoering
  • Metal, glass, stone
  • Kleur
  • Light brown
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 5 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H317, H319
  • P-sets
  • P101, P102, P302, P352, P305, P351, P338, P337
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 5
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None