BALL 28050BikeCer keramische kettingolie 65 ml

...mehr
BikeCer keramische kettingolie is speciaal ontwikkeld voor het smeren onder zware omstandigheden van kettingen, cassettes en rondsels, maar is ook geschikt voor verende vorken, schokdempers en Bowden-kabels. Eveneens uitstekend geschikt voor alle E-bike kettingen. Dankzij de nauwkeurige toepassing vermindert het duidelijk de wrijving, zorgt het voor een rustig loopgedrag, vermindert het de slijtage en verhoogt het daarmee de levensduur van de ketting. Het beschermt uitstekend tegen corrosie, verdringt vocht en bereikt bij het aanbrengen zelfs de nauwste doorgangen. Door de sterke hechtende werking verlengt het de nasmeertijd. BikeCer is waterbestendig, kruipt goed en verhardt niet.
 • GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 • Veiligheidsinstructies

  P101Bij het inwinnen van medisch advies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Ceramic chain oil
  • Uitvoering
  • Bottle
  • Model
  • BikeCer
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 65 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H319
  • P-sets
  • P101, P102, P280