Oświadczenie o ochronie danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 23.05.2018

1. Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora
2. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej
3. Pliki cookie
4. Nawiązywanie kontaktu
5. Przetwarzanie danych podczas tworzenia konta użytkownika oraz do celów związanych z realizacją umowy
6. Funkcja komentarzy
7. Wykorzystywanie danych użytkownika do celów związanych z marketingiem bezpośrednim
8. Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia
9. Marketing internetowy
10. Narzędzie analizy statystyk serwisów
11. Retargeting/ Remarketing/ Reklama w formie rekomendacji
12. Narzędzia i różne
13. Prawa osoby, której dane dotyczą
14. Okres zapisywania danych osobowych1. Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu DSGVO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - jest Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, Deutschland, Tel.: +49 (0)4422 955-333, Fax: +49 (0)4422 955-111, E-Mail: info@reichelt.de. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Podmiot odpowiedzialny wyznaczył dla tej strony internetowej pełnomocnika ochrony danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: "Datenschutzbeauftrage, Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, datenschutz@reichelt.de"

1.4 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań skierowanych do podmiotu odpowiedzialnego) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków ,,https://" i symbolu kłódki na pasku przeglądarki internetowej.

2. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:
• nasza odwiedzana strona internetowa
• data i godzina dostępu
• ilość wysłanych danych w bajtach
• źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę
• używana przeglądarka internetowa
• używany system operacyjny
• używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.

Podczas przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza adresów IP, stawiamy na partnerów z bardzo wysokimi standardami bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu firmy Myra Security GmbH gwarantujemy dostępność naszej witryny i chronimy naszą infrastrukturę przed atakami przestępców, sieci botnet lub innego złośliwego oprogramowania. Myra Security GmbH to specjalistyczna, niemiecka firma bezpieczeństwa IT z siedzibą w Monachium, która dokonuje tego filtrowania na nasze zlecenie. Dla Twojego bezpieczeństwa wszelki ruch sieciowy jest sprawdzany przed uzyskaniem dostępu do naszej usługi. Analizując każde wywołanie możemy sprawdzić, czy Twoje zapytanie jest zapytaniem uzasadnionym i w ten sposób chronimy Twoje dane wrażliwe przed niedozwolonym dostępem. Filtrowanie nie ogranicza użytkownika w korzystaniu z naszej witryny.

3. Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

Częściowo pliki cookie służą do upraszczania procesu składania zamówień poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez implementowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSCVO w celach związanych z realizacją umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO w celu realizacji naszych uprawnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam w sporządzaniu atrakcyjnych ofert internetowych. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane są także pliki cookie naszych partnerów (pliki cookie dostawców zewnętrznych). O korzystaniu z tego rodzaju plików cookie i o zakresie każdorazowo zebranych informacji zostaną Państwo poinformowani indywidualnie i oddzielnie w poniższych akapitach.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera

Należy pamiętać, odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.

4. Nawiązywanie kontaktu

W ramach kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone są dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu, a także do celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO. Jeśli kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiązuje podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.

5. Przetwarzanie danych podczas tworzenia konta użytkownika oraz do celów związanych z realizacją umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DGSVO dane osobowe są zbierane i przetwarzane na przyszłość do celów związanych z realizacją umowy lub związanych z utworzeniem konta użytkownika. O rodzaju zbieranych danych użytkownik jest informowany za pośrednictwem określonych formularzy służących do wprowadzania danych. Skasowanie konta użytkownika jest możliwe w każdej chwili, w tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedzialnemu podmiotowi na adres podany powyżej. Dane przekazane nam przez użytkownika zapisujemy i wykorzystujemy do celów związanych z realizacją umowy. Po zrealizowaniu umowy lub skasowaniu konta dane użytkownika zostają zablokowane ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tych terminów zostają skasowane, jeśli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych lub też dalsze ustawowo dozwolone wykorzystywanie danych z naszej strony zostało zastrzeżone, o czym użytkownik zostanie poniżej odpowiednio poinformowany.

6. Funkcja komentarzy

W ramach funkcji komentarzy dostępnych na tej stronie internetowej oprócz komentarza pozostawionego przez użytkownika na stronie internetowej są zapisywane i publikowane także dane zebrane w momencie tworzenia komentarza, w tym nazwa komentatora wybrana przez użytkownika. Następnie protokołowany i zapisywany jest adres IP użytkownika. Adres IP zapisywany jest ze względów bezpieczeństwa i na wypadek, gdyby dany komentarz naruszał prawa osób trzecich lub zawierał treści niezgodne z prawem. Adres e-mailowy użytkownika potrzebny jest nam do celów kontaktowych na wypadek, gdyby osoba trzecia zamierzała zgłosić treść opublikowaną przez użytkownika jako niezgodną z prawem. Podstawę prawną dla zapisywania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit.b i f DGSVO. Zastrzegamy sobie prawo do kasowania pozostawionych komentarzy, jeśli zostały one zgłoszone przez osoby trzecie jako niezgodne z prawem.

7. Wykorzystywanie danych użytkownika do celów związanych z marketingiem bezpośrednim

7.1 Rejestracja w celu otrzymywania newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, będziemy Państwu regularnie przesyłać informacje na temat naszych ofert. W celu udzielenia zgody na wysłanie newslettera użytkownik musi obowiązkowo podać swój adres e-mail. Wszystkie inne dane są dobrowolne i są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązywania kontaktu z użytkownikiem. Podczas wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że wyślemy newsletter w e-mailu tylko wtedy, jeśli użytkownik udzielił swojej wyraźnej zgody na wysłanie newslettera. W takim przypadku wysyłamy e-mail, w którym użytkownik jest proszony o potwierdzenie przez kliknięcie odpowiedniego linku, że chciałby otrzymywać newsletter w przyszłości.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DGSVO. Podczas zapisywania się do newslettera rejestrujemy adres IP użytkownika zapisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zapisu, co pozwala na monitorowanie ewentualnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas w momencie zapisywania się przez użytkownika do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych za pośrednictwem newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając odpowiedni link podany w newsletterze lub wysyłając odpowiednią wiadomość do odpowiedzialnego podmiotu wymienionego na początku tego dokumentu. Po zrezygnowaniu z otrzymywania newslettera adres e-mail użytkownika zostanie niezwłocznie wykasowany z naszego rozdzielnika newsletterów, jeśli użytkownik nie udzielił swojej wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych w ustawowym zakresie, o którym użytkownik zostanie poinformowany w tym oświadczeniu.

7.2 Reklama rozsyłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Ze względu na nasz uprawniony interes w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zastrzegamy sobie prawo do zapisywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika, a także - jeśli użytkownik przekazał nam te informacje w ramach stosunku umowy - dane dodatkowe: tytuł, stopień naukowy, rok urodzenia, zawód, nazwa reprezentowanej branży lub rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz do wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach.

Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na zapisywanie i wykorzystywanie swoich danych do tego typu celów, wysyłając podmiotowi odpowiedzialnemu stosowną wiadomość.

8. Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

8.1 W celu realizacji Państwa zamówienia współpracujemy z następującym usługodawcą / następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w pełnym lub częściowym zakresie podczas realizacji zawartych umów. Usługodawcom przekazywane są zgodnie z informacjami podanymi poniżej określone dane osobowe.


Zbierane przez nas dane osobowe są przekazywane w ramach wykonywania umowy przedsiębiorstwom transportowym realizującym zlecenia dostaw, jeśli jest to wymagane do celów związanych z realizacją dostawy towaru. Dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wybranej instytucji kredytowej, o ile jest to wymagane w związku z realizacją płatności. W dalszej części znajdują się szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług operatorów płatności. Podstawę prawną dla przekazywania danych stanowi przy tym art. 6 ust. 1 lit. b DGSVO.
W celu wywiązania się wobec klientów z naszych obowiązków wynikających z umowy współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi. Nazwisko oraz adres dostawy użytkownika podajemy wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DGSVO.

8.2 Przekazywanie danych osobowym dostawcom usług wysyłkowych

- DHL
Jeżeli dostawa towaru następuje za pośrednictwem dostawcy usług transportowych DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), to przed dostawą towaru przekazujemy DHL Twój adres e-mailowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę podczas zamawiania towaru. W innym przypadku przekazujemy DHL w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO tylko imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Dane są przekazywane tylko w stopniu niezbędnym dla realizacji dostawy towaru. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DHL lub powiadomienie o dostawie nie są możliwe.
Zgodę można w każdym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość wobec wyżej wyznaczonej osoby odpowiedzialnej lub dostawcy usług transportowych DHL.
- UPS
Jeżeli dostawa towaru następuje za pośrednictwem dostawcy usług transportowych UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), to przed dostawą towaru przekazujemy UPS Twój adres e-mailowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę podczas zamawiania towaru. W innym przypadku przekazujemy UPS w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO tylko imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Dane są przekazywane tylko w stopniu niezbędnym dla realizacji dostawy towaru. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z UPS lub przekazanie informacji o stanie doręczenia przesyłki nie są możliwe.
Zgodę można w każdym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość wobec wyżej wyznaczonej osoby odpowiedzialnej lub dostawcy usług transportowych UPS.
- Schenker
Jeżeli dostawa towaru następuje za pośrednictwem dostawcy usług transportowych Schenker (Schenker Deutschland AG, Uhlfelder Straße 1-3, 60314 Frankfurt), to przed dostawą towaru przekazujemy firmie Schenker Twój adres e-mailowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę podczas zamawiania towaru. W innym przypadku przekazujemy firmie Schenker w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO tylko imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Dane są przekazywane tylko w stopniu niezbędnym dla realizacji dostawy towaru. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z firmą Schenker lub przekazanie informacji o stanie doręczenia przesyłki nie są możliwe.
Zgodę można w każdym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość wobec wyżej wyznaczonej osoby odpowiedzialnej lub dostawcy usług transportowych Schenker.

8.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych

- Amazon Pay
W przypadku wybrania rodzaju płatności ,,Amazon Pay" realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (dalej nazywanej: ,,Amazon Payments"), której przekazujemy Twoje informacje udostępnione w ramach składania zamówienia wraz z informacjami o Twoim zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie Twoich danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności wobec dostawcy usług płatniczych Amazon Payments i tylko w stopniu niezbędnym dla realizacji płatności. Pod podanym poniżej adresem internetowym znajdziesz dalsze informacje na temat przepisów o ochronie danych Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

- Paypal
W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu PayPal, stosowania karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli taka opcja jest dostępna - ,,zakupu na fakturę" lub ,,płatności ratalnej" za pośrednictwem PayPal przekazujemy serwisowi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanemu w dalszej części ,,PayPal") dane dotyczące płatności. Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DGSVO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do celów związanych z realizacją płatności.
PayPal zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji na temat wiarygodności kredytowej dla określonych metod płatności przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli taka opcja jest dostępna - ,,zakupu na fakturę" lub ,,płatności ratalnej" za pośrednictwem PayPal. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DGSVO dane dotyczące płatności mogą być przekazywane wywiadowniom gospodarczym na podstawie uprawnionego interesu PayPal w ustalaniu zdolności płatniczej. Przy podejmowaniu decyzji PayPal uwzględnia dla wybranej metody płatności wynik kontroli wiarygodności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa zalegania w płatnościach. Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości score). Jeśli wartości score są dołączone do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazują one na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy obliczaniu wartości score uwzględnia się m.in. dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, m.in. wywiadowni gospodarczych, znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych serwisu PayPal: https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/ua/privacy-full
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres serwisu PayPal. Jednak PayPal nadal pozostaje ewentualnie uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatnością zgodnie z umową.

- Karta kredytowa
W przypadku wybrania rodzaju płatności ,,Karta kredytowa / Visa Maestro" realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych EVO Payments International GmbH, Elsa-Bränstrom-Straße 10-12, 50668 Köln. ). Przekazanie Twoich danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności wobec dostawcy usług płatniczych EvoPayment i tylko w stopniu niezbędnym dla realizacji płatności. Informacje na temat przepisów o ochronie danych EvoPayment znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Evo Payments: https://www.evopayments.eu/datenschutz/
Gdy wybrany jest rodzaj płatności kartą kredytową, firma reichelt przekierowuje użytkowników na stronę EVO Payments, przekazując numer identyfikacyjny zamówienia i kwotę brutto. Dane wymagane do płatności kartą kredytową i sprawdzenia wiarygodności kredytowej są ujmowane przez firmę EVO Payments zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Do firmy reichelt przekazywane są z powrotem tylko numer identyfikacyjny transakcji oraz potwierdzenie płatności ,,tak/nie".

- SOFORT
W przypadku wybrania rodzaju płatności ,,Przelew natychmiastowy" realizacja płatności następuje za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Niemcy (dalej nazywanym ,,SOFORT"), któremu przekazujemy Twoje informacje udzielone podczas składania zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Sofort GmbH to firma z grupy Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Szwecja). Przekazanie Twoich danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności wobec dostawcy usług płatniczych SOFORT i tylko w stopniu niezbędnym dla realizacji płatności. Pod podanym poniżej adresem internetowym znajdziesz dalsze informacje na temat przepisów o ochronie danych SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

9. Marketing internetowy

9.1 Zastosowanie śledzenia konwersji w Google AdWords

Ta strona internetowa korzysta z systemu reklamowego online ,,Google AdWords" oraz w ramach Google AdWords ze śledzenia konwersji Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (,,Google"). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby za pomocą działań reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W oparciu o dane z kampanii reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne są określone działania reklamowe. W ten sposób dążymy to tego, aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które będą dla nich interesujące, uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz uzyskać rzetelne obliczenia kosztów reklamy.

Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords połączoną z Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można zatem śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klienta AdWords. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują liczbę wszystkich użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie zawierają jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w zakładce ,,Ustawienia użytkownika". W ten sposób użytkownik nie zostaje ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Adwords ze względu na nasz uprawniony interes w celowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DGSVO.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej.

Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych Google:https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=pl

Użytkownik może trwale zdezaktywować pliki cookie dla reklam, wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Należy pamiętać, że po dezaktywacji plików cookie część opcji i usług z tej strony internetowej może być niedostępna.

9.2 Stosowanie programów afiliacyjnych

- Sieć reklamy efektywnościowej AWIN
Bierzemy udział w sieci reklamy efektywnościowej firmy AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (dalej nazywanej ,,AWIN"). W ramach usług śledzenia firma AWIN zapisuje w celu zadokumentowania transakcji (np. ,,leads and sales") pliki cookie na urządzeniach użytkowników, którzy przeglądają lub korzystają z witryn lub innych ofert internetowych klientów firmy AWIN (np. w celu rejestracji newslettera lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym). Te pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przyporządkowania sukcesu środka reklamy i odpowiedniego rozliczenia w ramach sieci.
W pliku cookie umieszczona zostaje jedynie informacja o tym, kiedy przez dane urządzenie kliknięty został określony środek reklamy. W plikach śledzenia AWIN zapisany zostaje indywidualny ciąg cyfr, którego nie da się przyporządkować do poszczególnego użytkownika, i z którym zadokumentowany zostaje program partnerski reklamodawcy, wydawca, czas akcji użytkownika (kliknięcie lub obejrzenie). Firma AWIN gromadzi jednocześnie informacje o urządzeniu, z którego wykonana została transakcja, np. system operacyjny i przeglądarka. O ile te informacje zawierają również dane osobowe, następuje opisane przetwarzanie na podstawie naszego uzasadnionego finansowego interesu w realizacji płatności prowizji z firmą AWIN zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Jeżeli nie życzysz sobie zapisywania plików cookies w Twojej przeglądarce, możesz temu zapobiec przez dokonanie odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Możesz dezaktywować w przeglądarce zapisywanie plików cookie w menu Narzędzia/Opcje internetowe, ograniczyć je do określonych witryn lub tak ustawić przeglądarkę, aby wysyłała powiadomienia, gdy wysyłany jest plik cookie. Prosimy jednak pamiętać, że w takim przypadku musisz się liczyć z ograniczonym przedstawieniem ofert internetowych i ograniczoną nawigacją po stronie. Pliki cookie możesz też w każdej chwili usunąć. W takim przypadku zapisane w nich informacje zostają usunięte z Twojego urządzenia.
Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez firmę AWIN znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych firmy: https://www.awin.com/pl/rechtliches

9.3 Recenzje produktów - Kontakt z przypomnieniem o wystawieniu recenzji

Jeśli wyrażą Państwo podczas lub po złożeniu zamówienia jednoznaczną zgodę, zgodnie z artykułem 6 punkt 1 lit. a RODO, prześlemy Państwa dane adresowe z adresem e-mail i zamówieniami do portalu z recenzjami REEVOO LIMITED, 41-45 Blackfriars Road, Londyn, SE1 8NZ, aby portal ten mógł Państwu przesłać drogą mailową przypomnienie o wystawieniu recenzji. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub do portalu z recenzjami.

10. Narzędzie analizy statystyk serwisów

- Google Universal Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analizy statystyk serwisów Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (,,Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki ,,cookie", pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane serwerowi Google w USA i tam też są przechowywane.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem ,,_anonymizeIp()", co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach serwerowi Google w USA przekazuje się pełny adres IP. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DGSVO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i marketingowych.
Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
W ramach alternatywy dla wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglądarce użytkownik musi ponownie kliknąć ten link): Wyłącz Google Analytics.
Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej.
Ta strona internetowa korzysta ponadto z Google Analytics do celów analizy przepływów odwiedzających obejmującej różne urządzenia, która jest przeprowadzana na podstawie ID użytkownika. Analizę można dezaktywować po zalogowaniu się na koncie klienta w zakładce ,,Moje dane", ,,Dane osobowe".
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

11. Retargeting/ Remarketing/ Reklama w formie rekomendacji

- Bing Ads (Microsoft Corporation)
Ta witryna wykorzystuje technologię śledzenia konwersji ,,Bing Ads" firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W momencie, gdy wejdziesz na naszą witrynę poprzez reklamę Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads zapisuje na Twoim komputerze plik cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika. Te pliki tracą ważność po upływie 180 dni i nie służą do identyfikacji użytkownika jako konkretnej osoby. Jeżeli użytkownik wejdzie na określone strony tej witryny i plik cookie nie utracił jeszcze ważności, możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tą stronę (stronę konwersji). O ile podczas tego działania przetwarzane są dane osobowe, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym marketingu.

Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie służą do tworzenia statystyk konwersji, tzn. rejestracji, ilu użytkowników przedostaje się na stronę konwersji przez kliknięcie na reklamę. W ten sposób dowiadujemy się, jaka jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie użytkownika jako konkretnej osoby.

Firma Microsofft Corporation z siedzibą w USA posiada certyfikat porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską ,,Privacy Shield", które gwarantuje zachowanie ochrony danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Jeżeli użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może się temu sprzeciwić przez dezaktywowanie plików cookie do śledzenia konwersji Bing Ads w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki. Nie jest on wówczas ujmowany w statystykach konwersji. Alternatywnie za pomocą strony dezaktywacji dla użytkowników z Unii Europejskiej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ można sprawdzić, czy w przeglądarce zapisane zostały pliki reklamowe Microsoft i je dezaktywować.

Pod podanym poniżej adresem internetowym znajdziesz dalsze informacje na temat przepisów o ochronie danych Microsoft Bing Ads: privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatementl

- Criteo (Criteo SA)
Na tej witrynie następuje z wykorzystaniem technologii firmy Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankreich (,,Criteo") i plików tekstowych cookie gromadzenie, zapisywanie i ocena informacji w pseudoanonimowej formie na temat zachowania użytkowników witryny na podstawie naszego uzasadnionego interesu w wyświetleniu spersonalizowanej reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Firma Criteo analizuje na podstawie algorytmu zachowanie użytkownika i może wyświetlać rekomendacje produktów w formie personalizowanego baneru reklamowego na innych stronach internetowych (tzw. wydawców). Zgromadzone dane nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika tej witryny jako konkretnej osoby. Inne wykorzystanie lub przekazanie danych podmiotom trzecim nie następuje.
Aby sprzeciwić się gromadzeniu danych lub tworzeniu pseudoanonimowych profilów użytkownika ze skutkiem na przyszłość, wystarczy kliknąć na Opt-Out.
Pobranie dalszych plików cookie: Rezygnacja z plików cookie (http://www.criteo.com/privacy/). Dalsze informacje na temat technologii firmy Criteo znajdziesz na stronie z przepisami o ochronie danych Criteo: http://www.criteo.com/privacy/

- Facebook piksel, Custom audiences (tzw. ,,niestandardowe grupy odbiorców") oraz Facebook Conversion
W ramach naszej oferty internetowej ze względu na nasze uzasadnione interesy dot. analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online używany jest do tych celów, tzw. ,,Piksela Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, przez firmę Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli użytkownik ma siedzibę w UE, przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (,,Facebook").
Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności (Tarcza Prywatności UE-USA), która gwarantuje przestrzeganie europejskich praw ochrony danych ( www.privacyshield.gov).
Za pomocą piksela Facebooka z jednej strony możliwe jest określenie odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. ,,Reklam na Facebooku" - ,,Facebook Ads"). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku, które wyświetlamy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. są zainteresowani konkretnymi tematami lub produktami, co ustalane jest na podstawie odwiedzanych przez tych użytkowników stron internetowych), które przekazujemy firmie Facebook (tzw. ,,Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnymi zainteresowaniami użytkowników i nie są dla nich denerwujące. Ponadto za pomocą piksela Facebooka możemy zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, poprzez uzyskanie informacji, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej strony po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. ,,konwersji").
Przetwarzanie danych przez Facebook przeprowadzane jest w ramach zasad dot. wykorzystywania danych przez Facebook. W związku z tym obowiązują ogólne wskazówki dotyczące prezentacji reklam na Facebooku, w zasadach dot. wykorzystywania danych przez Facebook: www.facebook.com/policy. Informacje specjalne oraz szczegóły na temat piksela Facebooka i jego działania można znaleźć w Centrum Pomocy Facebooka: www.facebook.com/business.
Mogą Państwo sprzeciwić się zbieraniu i wykorzystywaniu Państwa danych przez piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić, jakie typy reklam wyświetlane są dla Państwa na Facebooku, można przejść do strony skonfigurowanej przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami w ustawieniach reklam opartych na użytkowaniu: www.facebook.com/settings. Ustawienia są niezależne od platformy i są one przyjmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.
Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, które używane są do pomiaru zasięgów i w celach reklamowych, poprzez stronę dezaktywacyjną Inicjatywy Reklamy Sieciowej (Network Advertising Initiative) ( optout.networkadvertising.org) i dodatkowo poprzez stronę internetową ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ( www.aboutads.info ) lub europejską stronę internetową ( www.youronlinechoices.com ).

- Remarketing w Google AdWords
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje AdWords Remarketing. W ten sposób pozycjonujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwarki Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą jest Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (,,Google"). W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, które automatycznie umożliwia na podstawie spseudonimizowanego ID pliku cookie i stron odwiedzonych przez użytkownika wyświetlenie reklamy dostosowanej do zainteresowań danego użytkownika. Dane są przetwarzane z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie optymalnej sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DGSVO.

Przetwarzanie danych wykraczające poza ten zakres jest możliwe tylko wtedy, jeśli użytkownik udzielił Google zgody na to, aby historia przeglądania w Internecie i aplikacji była powiązana z kontem Google oraz aby informacje z konta Google użytkownika były wykorzystywane do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W momencie, gdy użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzystuje jego dane w połączeniu z danymi Google Analytics, aby tworzyć i definiować listy odbiorców dla celów związanych z remarketingiem na różnych urządzeniach. W tym celu dane osobowe użytkownika wykorzystywane przez Google zostają tymczasowo powiązane z danymi Google Analytics w celu tworzenia grup docelowych.

Pliki cookie można trwale zablokować dla reklam, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie użytkownik może uzyskać informacje na temat ustawień plików cookie za pośrednictwem Digital Advertising Alliance pod adresem: www.aboutads.info. Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Brak zgody na stosowanie plików cookie może ograniczyć liczbę funkcji i usług dostępnych na stronie internetowej.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych odnośnie do reklamy i Google można znaleźć tutaj:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12. Narzędzia i różne

- ChannelPilot
Ta witryna stosuje ChannelPilot, internetowe narzędzie marketingowe firmy Channel Pilot Solutions GmbH. Stosowanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. ChannelPilot używa plików tekstowych cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego sposobu korzystania z witryny. Informacje utworzone przez pliki cookie na temat sposobu, w jaki korzystasz z witryny, np. typ/wersja przeglądarki, wcześniej przeglądana strona internetowa, nazwa hosta (adres IP), godzina zapytania serwera, są z reguły przekazywane na serwer ChannelPilot w Niemczech i tam zapisywane. Adres IP przekazany w ramach ChannelPilot przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi ChannelPilot. Ponadto adres IP zapisywany jest przez ChannelPilot tylko na krótki okres czasu (z reguły maksymalnie 24 godziny), po czym jest znów maskowany. Zapis tymczasowy następuje wyłącznie w celu rozpoznania nieuczciwych albo fałszywych kliknięć w link sponsorowany (botów).
Na zlecenie operatora tej witryny ChannelPilot wykorzystuje te informacje w celu oceny wydajności powiązanych kanałów sprzedaży internetowej takich jak idealo.de lub google shopping. Możesz w każdym momencie zapobiec zapisywaniu plików cookie przez dokonanie odpowiedniego ustawienia przeglądarki, informujemy jednak, że może to prowadzić do tego, że nie będziesz mógł korzystać z funkcji witryny w pełnym zakresie. Poza tym możesz zapobiec rejestracji danych utworzonych przez pliki cookie i danych dotyczących korzystania przez Ciebie z witryny (łącznie z adresem IP) przez ChannelPilot oraz przetwarzaniu tych danych przez ChannelPilot, korzystając z możliwości zrezygnowania dostępne pod linkiem: www.channelpilot.de/optout. Ustawiony zostanie plik cookie ,,opt-out", który będzie zapobiegać gromadzeniu pobieraniu Twoich danych podczas wizyty tej witryny. Plik cookie ,,opt-out" obowiązuje tylko dla ostatnio użytej przeglądarki. Jeżeli z tej przeglądarki usunięte zostaną pliki cookie, konieczne jest ponownie zastosowanie pliku cookie ,,opt-out".
Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z ChannelPilot zawarte są na stronie www.channelpilot.de/datenschutz

13. Prawa osoby, której dane dotyczą

13.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

• Prawo do uzyskania informacji zgodnie z art. 15 DGSVO;
• Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 DGSVO;
• Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DGSVO;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DGSVO;
• Prawo do informowania zgodnie z art. 19 DGSVO;
• Prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 DGSVO;
• Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 DGSVO;
• Prawo do wniesienia skargi zgodnie z art. 77 DGSVO.

13.2 PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE OKREŚLONYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

14. Okres zapisywania danych osobowych

Okres zapisywania danych osobowych oblicza się na podstawie ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego). Po upłynięciu terminu odpowiednie dane są regularnie kasowane, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania zawarcia umowy i/lub po naszej stronie nie istnieje uprawniony interes w zakresie dalszego przechowywania danych.