LTV 844S4xOptokoppler-AC 5kV 35V 50mA >20% SMD16

4xOptokoppler-AC 5kV 35V 50mA >20% SMD16
 • Allgemeines
  • Typ
  • Optokoppler
  • Gehäuse
  • SO-16
 • Elektrische Werte
  • Typ. Vorwärtsspannung
  • 1,2 V
  • Vorwärtsspannung
  • 1,4 V
  • Vorwärtsstrom
  • 50 mA
  • Collector-Emitter-Spannung
  • 35 V
  • Collectorstrom
  • 50 mA
  • Isolationsspannung
  • 5000 V