FORM KH DE 1L F2Żywica syntetyczna - Dental SG - 1 l - do Form 2

...mehr
Biokompatybilna żywica syntetyczna klasy 1 do szablonów chirurgicznych.
Dental SG to biokompatybilna żywica syntetyczna klasy 1 (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010, klasa USP VI) do wykonywania precyzyjnych szablonów chirurgicznych i podobnych zastosowań. Prezentowana żywica syntetyczna spełnia najwyższe wymagania w kwestii precyzji i dzięki temu doskonale nadaje się do bezpośredniego drukowania szablonów chirurgicznych.

Cyfrowa stomatologia z Formlabs
Drukowanie precyzyjnych szablonów chirurgicznych na potrzeby implantologii stomatologicznej.
1. Cyfrowy design
Wykonywanie szablonów chirurgicznych przy użyciu oprogramowania do planowania leczenia implantologicznego z uwzględnieniem wyników skanowania za pomocą CBCT i skanera wewnątrzustnego.
2. Drukowanie i przygotowanie
Drukowanie na drukarce Form 2 z użyciem żywicy syntetycznej Dental SG firmy Formlabs. Wydrukowane elementy należy utwardzić w komorze UV, usunąć elementy wspornikowe i zamocować prowadnice wiertła.
3. Procedura
Wystarczy wysterylizować wydrukowane szablony chirurgiczne w autoklawie, aby używać móc przystąpić do zabiegu implantologicznego bezpośrednio w jamie ustnej.

Uwaga
W celu uzyskania żądanych rezultatów należy przestrzegać instrukcji obsługi. Elementy wydrukowane przy użyciu żywicy syntetycznej Dental SG należy całkowicie utwardzić, poddając je przez 10 minut naświetlaniu promieniami UVA i UVB w temperaturze 60°C (108 W). Szczegółowe zalecenia na temat procesu utwardzania można uzyskać od pracownika serwisu => https://tickets.formlabs.com/hc/en-us/requests/new.

Obsługa i bezpieczeństwo
W procesie produkcji różnych rodzajów żywicy syntetycznej dużą wagę przywiązuje się do maksymalnego bezpieczeństwa. Jednak praca z tymi produktami wymaga zachowania takiej samej ostrożności jak używanie zwykłych klejów i środków czyszczących. Żywice nie mają silnego zapachu i nie zawierają lotnych rozpuszczalników, dlatego dodatkowa wentylacja nie jest konieczna. Należy unikać kontaktu żywicy ze skórą.

Druk wielokolorowy
 • Jeżeli planowane jest drukowanie w kilku kolorach, możliwy jest zakup dodatkowych pojemników na żywicę syntetyczną, co ułatwia wymianę materiałów w trakcie procesu drukowania.
 • Dodatkowe pojemniki można składować przez maksymalnie dwa miesiące. Zapobiega to niepotrzebnym stratom materiałowym.

 • GHS07GHS09GHS08
 • Identyfikacja zagrożenia

  H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H334Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

  H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  H413Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

 • Wskazówki bezpieczeństwa
  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Technologia
  • Synthetic resin
  • Typ
  • Dental
  • Wykonanie
  • In cartridge
 • Wykonanie
  • Pasuje do
  • Formlabs Form 2
  • Zawartosc
  • 1000 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H317, H319, H334, H335, H413
  • Szablony P
  • See safety data sheet
  • UN-Nr.
  • None
  • Klasa
  • None
  • Kod klasyfikacji
  • None
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • UN-Nr. (IATA)
  • None
  • Klasa (IATA)
  • None
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xi