FL 88“No-Clean" SMD vloeistof dispenser

...mehr
No-Clean SMS vloeistof dispenser in metalen behuizing.


Met een punt zoals van een viltstift

Vergemakkelijkt het solderen van vuile kussens en onderdelen, vooral geschikt voor snelle reparaties aan printplaten

Uitstekend geschikt voor fine-pitch en SMD-toepassingen

Nagenoeg geen restdeeltjes

Vloeimiddel: DIN EN 29454 / 2.2.3.A. - F-SW 34

 • Gevarenaanduidingen
 • Veiligheidsinstructies

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P233In goed gesloten verpakking bewaren.

  P241Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P313Een arts raadplegen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • SMD flux dispenser
  • Technologie
  • No-Clean
  • Uitvoering
  • Dispenser
  • Model
  • FL 88 Fluxi
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 15 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • No data available
  • P-sets
  • P210, P233, P241, P261, P271, P313
  • UN-nr.
  • UN 1993
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Inhoud
  • 15
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • II
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1993
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • F+, Xi