ALLNET 16881PCŁącznik faz ALLNET Powerline 3 fazy +N + LX

...mehr
Łącznik faz ALLNET Powerline ALL16881PC/ wyłącznik różnicowoprądowy – mostek sygnału, 3 fazy

WAŻNE: 3 fazy + "L/N". W porównaniu ze standardowym łącznikiem faz większy zasięg dzięki lepszemu połączeniu. Przejściówka ta może ze sobą łączyć kilka obwodów prądu. Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być zmostkowane z kilkoma łącznikami.

W przypadku instalacji urządzeń Powerline PLC na różnych fazach jest potrzebny łącznik faz.

Uwaga!! Artykuł ten może instalować wyłącznie elektrotechnik posiadający odpowiednią autoryzację.

Łącznik faz/ sygnału do sieci Powerline do montażu w skrzynkach bezpiecznikowych (na szynie montażowej).

• ALL16881PC AC 250 / 440 V 50/60 Hz
• Urządzenia Powerline na różnych fazach i w różnych obwodach prądu mogą się ze sobą komunikować
• Zakres częstotliwości: 1~70 MHz
• Montaż na szynie montażowej DIN
• Odpowiednie do mostkowania sygnału przez bezpieczniki różnicowo-prądowe i liczniki prądu

Łączy ze sobą wszystkie fazy domowej sieci energetycznej i udostępnia sygnał Powerline we wszystkich gniazdkach w danym obwodzie prądu. Za pomocą czwartej fazy LX można wykonać połączenia z innymi obwodami prądu, jeśli do komunikacji Powerline trzeba przejść przez utrudnienia takie jak liczniki prądu, wyłączniki różnicowoprądowe itp.

WAŻNE: 3 fazy + "L/N". W porównaniu ze standardowym łącznikiem faz większy zasięg dzięki lepszemu połączeniu.Przejściówka ta może ze sobą łączyć kilka obwodów prądu.Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być zmostkowane z kilkoma łącznikami.

UWAGA:Urządzenia te może instalować wyłącznie elektrotechnik,
w przeciwnym razie może mieć miejsce niebezpieczeństwo powstania pożaru bądź zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

 • Wykonanie
  • Predkosc transferu
  • - MBit/s
 • Zlacza / interfejsy
  • LAN
  • -
 • Ogólnie
  • Konstrukcja
  • 1 device
  • Technologia
  • Phase coupler
  • Typ
  • Phase coupler
  • Wykonanie
  • Home networking via power supply system
  • Technologia
  • Home networking via power supply system
  • Wykonanie
  • Rail mounting
 • Wyswietlacz
  • Wyswietlacz
  • Status LED